Jeszcze raz, wg Komunikatu Prezydium Okręgu...


Dodano 19 marca 2019 o godz. 21:04

POSZCZEGÓLNYM ODDZIAŁOM PRZYSŁUGUJĄ  NASTĘPUJĄCE

ILOŚCI DELEGATÓW:

-ODDZIAŁ 087-BOLESŁAWIEC -12 -DELEGATÓW

-ODDZIAŁ LUBAŃ 092- 10-DELEGATÓW

-ODDZIAŁ 0432-KARKONOSZE- 10-DELEGATÓW

-ODDZIAŁ 0489-KWISA- 13- DELEGATÓW

KOMUNIKAT ZARZADU GŁÓWNEGO Z DNIA 05-12-2017

OTRZYMAŁY WSYSTKIE ODDZIAŁY

W DNIU 28-12-2017 ZA POKWITOWANIEM ZA ODBIORU.

...Prezydium ZO


"To niezwykłe" - powiedział telewizji VRT.


Dodano 18 marca 2019 o godz. 07:42


zawieszony członek PZHGP


Dodano 25 lutego 2019 o godz. 21:50

--->>Wykładnia PRAWNA-ZAWIESZONY CZŁONEK<<---

Czy można zawiesić członkostwo w stowarzyszeniu?

można, ale wówczas, gdy przewiduje to statut stowarzyszenia.

Kancelaria - Trzeci Sektor

 

OPINIA PRAWNA

Wyjaśnienie:

W statucie musi zostać uregulowane, w jakim trybie dokonuje się takiej czynności, a więc, czy to członek może złożyć podanie w tej sprawie np. do Zarządu, bo wyjeżdża na długi okres za granicę i nie jest w stanie pełnić wówczas swoich członkowskich obowiązków, czy jest to sankcja np. za niepłacenie składek czy nieprzestrzeganie innych postanowień statutu i decyduje o tym np. Zarząd, Komisja Rewizyjna, czy Sąd Koleżeński, bez udziału osoby, której członkostwo ma zostać zawieszone.

Po podjęciu decyzji o zawieszeniu, członka przestają wiązać obowiązki członkowskie, a są to najczęściej: aktywne uczestnictwo w pracach i działalności Stowarzyszenia, przestrzeganie Statutu, i uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych aktów wewnętrznych, regularne opłacanie składek członkowskich.

 

Podobnie, przez okres zawieszenia nie będzie on miał uprawnień przysługujących każdemu członkowi stowarzyszenia, czyli np.: prawa do uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i prawa głosu odnośnie wszelkich podejmowanych na nim uchwał, biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz stowarzyszenia, prawa do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności stowarzyszenia, do zgłaszania Zarządowi wniosków, związanych z działalnością stowarzyszenia, czy do innych, bardziej specyficznych uprawnień konkretnych stowarzyszeń, zapisanych w ich statutach, takich jak: noszenie odznaki organizacyjnej, dostępu do wewnętrznych baz informacyjnych, czy korzystania z sal szkoleniowych stowarzyszenia.

 

Pomimo, że zawieszony członek nie ma możliwości korzystania ze swoich praw, ani konieczności wykonywania obowiązków członkowskich, jedno się nie zmienia: wciąż jest członkiem stowarzyszenia i nie zostaje skreślony z listy członków.

 

Jeżeli jesteś członkiem zarządu stowarzyszenia i masz możliwość podjęcia decyzji o zawieszeniu członka, pamiętaj, że nie będzie on musiał wówczas płacić składki, a jeżeli sam chcesz zawiesić swoje członkostwo, pamiętaj, że nie będziesz mógł brać udziału w Walnym Zebraniu Członków i kandydować do władz stowarzyszenia.

 

Opinię udostępnia

Kancelaria Trzeci Sektor

Sp. z o.o.


Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału 0489 Kwisa


Dodano 12 lutego 2019 o godz. 12:49

WZSW Oddziału odbędzie się w dniu 24.02.2019r. o godz. 11.00

w budynku Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim,

ul. Oldzańska 1 b. ( tuż za marketem DINO )

Obecność delegatów obowiązkowa

Prezydium Oddziału


Informacja Prezydium Zarządu Okręgu JG


Dodano 11 lutego 2019 o godz. 09:58

--->>>Informacja<<<---

Dotyczy: Ilości delegatów na WZSW Okręgu Jelenia Góra.


Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2019


Dodano 10 lutego 2019 o godz. 08:19

Zarząd Oddziału 0489 Kwisa informuje,

że Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze delegatów Oddziału odbędzie się w dniu 23 lub 24 lutego 2019r. Dokładny termin i miejsce zostanie podany w najbliższym tygodniu.

Zarząd 0489 Kwisa

Ostatnio dodane listy konkursoweWOLLIN


16 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-22 11:36

BEELITZ


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-21 09:46

Smolnica


1 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-06 09:29

DAHME


25 sierpnia 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-08-28 21:13